Doelgroep:

Als ouder is het niet fijn om te merken, dat uw kind niet meer met plezier naar school gaat. Het is moeilijk om te zien dat uw kind bang is voor een toets die gaat komen. Ook is het jammer als uw kind thuis niet meer graag samen met u een boekje wil lezen.

Remedial Teaching kan hiervoor hulp bieden. Het is voor uw kind een grote opluchting dat er iemand is, die zijn/haar probleem begrijpt en er samen met uw kind aan wil werken. Dit kan het zelfvertrouwen van uw kind vergroten. Het is niet zo dat ik het probleem van uw kind altijd kan oplossen, maar ik kan uw kind vaardigheden leren, hoe hij/zij het probleem kan aanpakken. Daarnaast geef ik ouders advies, hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij de specifieke gedrag en/of leerproblemen.

Ik begeleid kinderen op de volgende gebieden: