Werkwijze:

Ik ga uit van de eigenheid van uw kind, geef het zelfvertrouwen en laat het eerst ontdekken waar het goed in is. Van daaruit ga ik zaken aanpakken waar het kind moeite mee heeft.

Intakegesprek:

Mijn begeleiding begint met een intakegesprek. In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Aan het einde van het gesprek, stellen we samen vast of ik uw kind kan helpen. Is dit niet het geval, dan kan ik u eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie.

Onderzoek:

Als er op school nog geen onderzoek is uitgevoerd, wordt uw kind door mij getoetst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald waarmee de begeleiding zal beginnen en wat de beste aanpak is. Er wordt een plan opgesteld waarin de problematiek wordt beschreven, en hoe eraan gewerkt gaat worden.

Begeleiding:

De begeleiding vindt plaats in wekelijkse behandelingen van drie kwartier. Na iedere behandeling vindt er met u een korte, mondelinge evaluatie plaats en volgt er digitaal een verslag. Op die manier blijft u op de hoogte. Uw kind krijgt huiswerk mee om het geleerde toe te passen en te oefenen. Dit huiswerk wordt de week erna besproken. Tijdens de begeleiding schenk ik veel aandacht aan de ontwikkeling van de taakhouding ( in welke volgorde gaat uw kind aan de slag, maakt het gebruik van structuur?). De begeleiding wordt zo veel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat. Ook heeft Remedial Teaching op deze manier meer effect.